Inici

F8

Fins ara, si escrivim el nom de Mn. Guiteras a qualsevol cercador de la xarxa, només trobarem referències del Casal de la Gent Gran i de l’avinguda que porten el seu nom a Vic. Si ens interesses buscar alguna menció a la seva vida o a la seva obra, podem dir que pràcticament no hi ha res. No deixa de sorprendre que una persona tan ben recordada i estimada per la gent de Vic estigui, doncs, tan oblidada a les noves tecnologies.

No obstant, si ho analitzem bé potser no és tan estrany que una figura com la de Mn. Guiteras, a qui li agradava treballar sense cridar l’atenció i atenent bàsicament als col·lectius més febles de la societat, no estigui present a la xarxa, on sovint predominen els valors contraris als que ell defensava.

Gracies a la Sra. Dolors Bau, que ha tingut la paciència i l’encert de guardar durant dècades la documentació privada de Mn. Guiteras, avui tenim ocasió de recuperar, o al menys intentar-ho, el seu missatge i recordar la seva obra.

La seva biografia ofereix diversos àmbits d’anàlisi. En un primer cop ull, veiem que els seus escrits i la seva obra poètica i literària són d’una elevada religiositat, que és impossible d’analitzar adequadament sense tenir en compte les circumstàncies personals i el moment històric que va viure. Per altra banda, la seva trajectòria vital coincideix pràcticament amb l’esdevenir de l’església catòlica del segle XX, amb el règim franquista –els seus anys de més activitat-, i en un aspecte més concret, amb la Catalunya rural de principis de segle o la societat vigatana de la postguerra.

En aquest projecte recopilatori s’ha intentat bàsicament preservar, tant com ha estat possible, el seu esperit, amb el desig de que algú en el futur analitzi, amb més profunditat, tot aquest material i faci un treball d’investigació que sens dubte la figura de Mn. Guiteras mereix.

Entrades recents