Arxiu Guiteras

L’ARXIU GUITERAS


L’Arxiu Guiteras (AG) està format actualment per 6 arxivadors, amb a prop de 800 documents referents a la seva vida i obra.

Del total de documents un 85% correspon a originals i la resta són còpies. Dels originals, una bona part són manuscrits amb bolígraf o a llapis.

L’estructura de l’AG és la següent:

Arxiu històric

Documents (escrits, cartes, esborranys…) amb data o que fan referència a moments històrics determinats que es poden situar en el temps. Hi ha 3 arxivadors:

H1 : del naixement (1901) fins l’any 1953.

H2 : des de l’any 1954 fins el dia de la seva mort (4 maig 1978).

H3 : del dia següent a la seva mort fins avui.

En aquest arxiu els documents originals són un 80% del total.

Arxiu religiós

Textos escrits per Mn. Guiteras amb comentaris i reflexions de caire religiós.

Són 2 arxivadors:

R1  : textos manuscrits.

R2  : textos escrits a màquina.

Utilitza tant el català com el castellà. La majoria dels documents són originals (93%).

Arxiu amb obra poètica i literària

Textos en vers, escrits previsiblement per Mn. Guiteras, la majoria de les vegades sense data ni signatura. Hi ha també alguns poemes i altres textos publicats al Butlletí de Moià, poemes curts en recordatoris de primera comunió i escrits a ma en qualsevol tipus de paper.

També hi ha un exemplar de “El Pare Faura”, drama històric en tres actes i quatre quadres, publicat l’any 1932, i diversos quadres litúrgics i evangèlics.

Està tot en un sol arxivador. Els documents originals són aproximadament un 90%.

Tota l’obra poètica i literària de Mn. Guiteras està escrita en català.

Consulta de l’AG

Aquest fons està dipositat a l’Arxiu Comarcal d’Osona on es pot consultar lliurement.

 

Entrades recents